filmy

Prezentacja projektu "LLUDOWE"

 „Lubię Ludowe” to nazwa projektu który w kocepcji powstał 10 lat temu. Wtedy było to „Love Ludowe”. Zmiana LOVE na LUBIĘ ma między innym podkreślić polski akcent.

Bezsprzecznie absolutni mistrzowie w folklorze scenicznym – VIRSKY – Ukraiński Narodowy Zespół Pieśni i Tańca.