str testowa 03

strona testowa ukazująca możliwości umieszczania spotów, filmów, animacji jako spójnej kompozycji graficznej, która wzbogaca atrakcyjność serwisu. 

ruch powolny, jakość że ho, ho a jakże by inaczej...